Privacyverklaring
LUCIA kort
Wie wordt door LUCIA gesteund?
Aanvraagformulier dowloaden
Wat biedt LUCIA?
Hoe kunt u LUCIA steunen?
Wie contacteren?
Waar uw giften storten?
X

Gelieve de beide onderstaande bestanden te downloaden en volledig ingevuld terug te sturen.

1. Aanvraagformulier downloaden

2. Financiële situatie downloaden

X

LUCIA – Beleidslijnen voor de bescherming van de privacy (GDPR)


“Ter bescherming van uw recht op privacy en van het vertrouwelijk karakter van uw persoonsgegevens en om de naleving te waarborgen van de Europese richtlijn UE 2016/19, wil vzw Lucia u informeren over de manier waarop zij omgaat met de gegevens die haar zijn meegedeeld en waarvoor zij de verantwoordelijkheid draagt.
  • Wij bewaren op elektronische gegevensdrager en/of op papier alle informatie die noodzakelijk is om contact op te nemen met onze donateurs en sympathisanten, in het bijzonder voor het uitschrijven van fiscale attesten.
  • Wij bewaren op elektronische gegevensdrager en/of op papier alle informatie die werd verzameld via het ‘steunaanvraagformulier’, voor zover deze informatie noodzakelijk is om een beslissing te nemen over het toekennen van financiële steun aan de gezinnen, conform het maatschappelijk doel van Lucia. Deze dossiers worden beheerd door vrijwilligers van de vzw en bevatten vertrouwelijke informatie over minderjarige kinderen en gezinnen in een precaire situatie. De vrijwilligers hebben er zich toe verbonden om op de meest strikte wijze het beroepsgeheim te respecteren in hun omgang met deze gegevens. Zij ondertekenen hiertoe een contract dat confidentialiteit oplegt. De dossiers worden na vijf jaar vernietigd.
  • De hoger genoemde gegevens worden niet overgedragen of verkocht aan derden.
  • De externe dienstverlener die de back-up van onze gegevens beheert heeft een schriftelijke garantie gegeven dat onze gegevens in een beveiligde omgeving bewaard worden en niet zullen bezorgd worden aan derden zonder onze toestemming .
  • De website van Lucia (www.luciaweb.be) bevat geen cookies en wordt niet getraceerd met specifieke software.
  • Elke persoon die een financiële donatie overmaakt kan vragen om anoniem te blijven en om niet bij naam vermeld te worden in een Erecomité of op welke lijst dan ook.
  • Op eenvoudig schriftelijk verzoek kunt u steeds een afschrift bekomen van de gegevens die op u betrekking hebben. U kunt vragen om de gegevens aan te passen of uit onze bestanden te verwijderen.”