Lucia vzw

Lucia vzw werd opgericht in 1996 met als missie noodhulp te verlenen aan gezinnen met kleine kinderen en zwangere vrouwen die in België in schrijnende armoede leven.

Welzijn en ontplooiing van jonge kinderen staan centraal

Hiermee kunnen ongeveer 550 kinderen niet alleen beter gevoed, gekleed, gehuisvest en verzorgd worden, maar ook ondersteund worden tijdens de eerste levensjaren die cruciaal zijn voor hun ontwikkeling. Ieder kind heeft recht op een faire start in het leven

Lucia biedt jaarlijks financiële steun aan meer dan 250 gezinnen die in België wonen.

Getuigenissen

Voorbeeld 1

Situatie Mevrouw V. is een alleenstaande moeder met 6 kinderen. Zij is…

Lees meer

Voorbeeld 2

Situatie Mevrouw B. is een alleenstaande moeder met 2 kinderen. Zij heeftschulden…

Lees meer

Voorbeeld 3

Situatie Een minderjarige alleenstaande moeder met een baby heeft geencontact meer met…

Lees meer

Voorbeeld 4

Situatie: Een samenwonend koppel met vierde kindje op komst. Papa deedtwee jobs…

Lees meer

Voorbeeld 5

Situatie Gescheiden moeder, palliatief met 3 kinderen. Vader is sinds kort terugin…

Lees meer

Voorbeeld 6

Situatie Vader alcohol verslaving maar wel ingeschreven in VDAB. Zij tijdelijkzonder werk….

Lees meer

Correcte aanwending

De begeleidende specialisten zien er nauwkeurig op toe dat de door LUCIA toegekende middelen correct aangewend worden. Onze vrijwilligers stellen vast dat het grootste deel van de steunaanvragen komt van alleenstaande vrouwen die kinderen ten laste hebben. Zij vormen de meest kwetsbare groep van de Belgische bevolking. Uit diverse studies in de verschillende gewesten van het land blijkt dat het profiel van de armste persoon er in België als volgt uitziet: werkloze vrouw, 34 jaar oud uit een éénoudergezin, met vaak twee kinderen ten laste.