LUCIA vzw

LUCIA vzw werd opgericht in 1996 met als missie noodhulp te verlenen aan gezinnen met kleine kinderen en zwangere vrouwen die in België in schrijnende armoede leven.

Welzijn en ontplooiing van jonge kinderen staan centraal

Hiermee kunnen ongeveer 600 kinderen niet alleen beter gevoed, gekleed, gehuisvest en verzorgd worden, maar ook ondersteund worden tijdens de eerste levensjaren die cruciaal zijn voor hun ontwikkeling. Ieder kind heeft recht op een faire start in het leven

LUCIA biedt jaarlijks financiële steun aan meer dan 300 gezinnen die in België wonen.

Getuigenissen

Voorbeeld 3

Situatie Een minderjarige alleenstaande moeder met een baby heeft geen contact meer…

Meer weten

Voorbeeld 5

Situatie De moeder is gescheiden moeder, palliatief en heeft 3 kinderen. Vader…

Meer weten

Voorbeeld 6

Situatie Vader heeft een alcohol verslaving maar is wel ingeschreven in VDAB….

Meer weten

Correcte aanwending van de steun

De sociale begeleiders zien er samen met onze vrijwilligers nauwkeurig op toe dat de door LUCIA toegekende middelen correct aangewend worden ten behoeve van de jonge kinderen. Onze vrijwilligers stellen vast dat het grootste deel van de steunaanvragen komt van alleenstaande vrouwen die kinderen ten laste hebben. Zij vormen de meest kwetsbare groep van de Belgische bevolking. Uit diverse studies in de verschillende gewesten van het land blijkt dat kansarmoede vooral éénoudergezinnen met een lage arbeidsintensiteit en twee of meer kinderen treft.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Meer info