Wat doet Lucia?

Help mee een lichtstraal brengen in het leven van deze kinderen.

De missie van LUCIA vzw

LUCIA vzw werd opgericht in 1996 met als missie noodhulp te verlenen aan gezinnen met kleine kinderen en zwangere vrouwen die in België in schrijnende armoede leven.
Welzijn en de ontplooiing van jonge kinderen (tot 12 jaar) staan centraal.
LUCIA biedt jaarlijks financiële steun aan meer dan 300 gezinnen die in België wonen.

Hiermee kunnen ongeveer 600 kinderen niet alleen beter gevoed, gekleed, gehuisvest en verzorgd worden, maar ook ondersteund worden tijdens de eerste levensjaren die cruciaal zijn voor hun ontwikkeling. Ieder kind heeft recht op een faire start in het leven.
Door een tijdig en tijdelijk financieel steuntje én een goede begeleiding door professionelen uit de sociale sector wil LUCIA het gezin uit de probleemsituatie helpen.
In haar jaarverslag geeft LUCIA een overzicht van haar resultaten en werking.

De structuur van LUCIA vzw

De maatschappelijke zetel van LUCIA vzw is gevestigd te 1000 Brussel, Boomkwekerijstraat 1, bus 2..

LUCIA vzw werkt met een vijftigtal vrijwilligers.
Het dagelijks beheer van de vereniging en de administratieve en financiële coördinatie van de verschillende afdelingen worden verzorgd door een coördinator.

Provincie / ProvinceContactRekeningnummer / Numéro de compte
Nationaalinfo@luciaweb.beBE41 3101 4792 7110
Antwerpenantwerpen@luciaweb.beBE55 4096 5885 3144
Brabant – Wallonbrabantwallon@luciaweb.beBE12 2100 3179 0992
Brussel – Bruxellesbrussel@luciaweb.beBE12 2100 3179 0992
Hainauthainaut@luciaweb.beBE12 2100 3179 0992
Liègeliege@luciaweb.beBE87 0013 9993 2894
Limburginfo@luciaweb.beBE42 7330 4769 7354
Luxembourgluxembourg@luciaweb.beBE65 7320 0119 7696
Namur namur@luciaweb.beBE65 7320 0119 7696
Oost-Vlaanderenoostvlaanderen@luciaweb.beBE79 7370 2302 6833
Vlaams-Brabantvlaamsbrabant@luciaweb.beBE32 7360 0269 0402
West-Vlaanderenwestvlaanderen@luciaweb.beBE09 4652 1677 8157

Werking van LUCIA vzw

LUCIA werkt nauw samen met sociale organisaties en sociale begeleiders.

Zij brengen steunaanvragen aan voor gezinnen die niet in de primaire levensbehoeften van hun jonge kinderen kunnen voorzien. Samen met hen bespreken we de gezinssituatie en hun
noden. LUCIA vzw streeft naar een snelle en eenvoudige steunverlening. Die kan onder de vorm van een maandelijks bedrag ( voor aankoop voeding, pampers, …) of een éénmalig
bedrag (voor aankoop kinderkamer, onontbeerlijke huishoudtoestellen, medische kosten …).

Met de sociale begeleiders volgen we een correcte besteding van de steun op.

LUCIA vzw hecht groot belang aan het respect van de privacy

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Meer info